Bakaláři - elektronická žákovská knížkaMoodle2 - online výukaSuplováníClassroom - online výuka

Uživatel

Přihlašte se svým školním účtem
ve tvaru username@zaci.gymkc.cz (učitelé username@gymkc.cz).
Přihlásit

SUPL 30. 4. | 26. 4. | 23. 4. | 21. 4. | 20. 4. |
Ztráty a nálezy


Novinky

Jednotná přijímací zkouška

TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ PŘED JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
Vstup do budovy školy na JPZ bude umožněn pouze uchazečům s negativním testem na přítomnost SARS-CoV-2 a bez příznaků onemocnění COVID-19. Tento test nesmí být starší 7 dnů a povinnost jej uchazeči provést má jeho stávající ZŠ. Podrobnější info na stránce přijímací řízení.

24. března byly odeslány všem uchazečům pozvánky k JPZ (na e-mail zákonného zástupce; pokud byl na přihlášce uveden e-mail uchazeče, pak i na tento e-mail).  Prosíme o povrzení doručení pozvánky na e-mailovou adresu prijimacky@gymkc.cz. V případě nedoručené pozvánky prosím zkontrolujte SPAM složku a případně nás informujte.

Distanční výuka

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia: VŠICHNI NA DISTANČNÍ VÝUCE (umožněny skupinové konzultace ⇩⇩⇩)

Od 19. 4. jsou umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků. Tyto konzultace se mohou konat v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině. Žáci mají povinnost podrobit se testu na přítomnost C-19 – informace k průběhu testování.
Předpokládáme účast maturantů z daného předmětu na vybraných seminářích. O případných konzultacích žáků z ostatních tříd bude rozhodnuto na čtvrtletní pedagogické radě (tj. 20. 4.). Na konzultace zve příslušný vyučující.


V budově školy je nutné použití respirátoru minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobné ochrany úst a nosu. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou obličejovou masku.

 • termíny a podmínky maturitních zkoušek naleznete na stránce maturitní zkouška
 • úřední hodiny jsou po dobu distanční výuky stanoveny na
  • každou středu 10 – 14 hod / nebo po domluvě: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.
 • je zakázána osobní účast všech žáků v budově školy
  • všichni žáci se povinně účastní distančního vzdělávání dle platného rozvrhu (viz Bakaláři)
  • jsou povoleny individuální konzultace (na základě výzvy příslušného vyučujícího)
  • od 19. 4. jsou umožněny skupinové konzultace (viz výše)
  • dále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek
 • odběr hlavního jídla v jídelnách 1. a 2. ZŠ možný pouze do přinesených jídlonosičů (forma take-away)
 • výpisy z hodnocení za 1. pololetí budou předány neprodleně po obnovení osobní účasti dané třídy na prezenční výuce 

Distanční výuka všech tříd se řídí dle stálého rozvrhu platného od 1. září (s přihlédnutím k suplování).  V daném rozvrhu jsou v Bakalářích vyznačeny hodiny distančního vzdělávání (příznak DisV). Na meety zvou vyučující žáky převážně prostřednictvím Google kalendáře.

Kalendář

3.-6.5.21
Přijímací zkoušky » další info
18.5.21
Maturitní zkouška – praktická VIII 4. » další info
24.-26.5.21
Společná část MZ (didaktické testy) VIII 4. » další info
1.-4.6.21
Ústní zkoušky společné a profilové části MZ VIII 4. » další info
2.-3.6.21
Přijímací zkoušky (náhradní termín) » další info

Rozvrhy tříd

Kronika

Projektové řízení online

10.3.

I přes veškeré komplikace této nelehké doby se studentům společenskovědního semináře ze septimy a třetího ročníku, díky paní profesorce Musilové, poštěstilo během uplynulého půl roku účastnit vzdělávacího programu – Projektové řízení pro život.

V říjnu jsme od paní profesorky dostali nabídku spolupracovat s profesionálními projektovými manažery (Česká komora PMI) a jako jedni z prvních otestovat nový vzdělávací program. Po zvážení zájmu se do výuky přihlásilo 12 studentů semináře, kteří vytvořili dva projektové týmy. Manažeři paní profesorce poskytli podklady pro výuku a mohli jsme začít. Teoreticky jsme se učili o tom, jak vůbec založit projekt a zařídit, aby vše bezproblémově fungovalo a dosáhli jsme kýženého cíle. Velmi zajímavé bylo například sestavení týmu a přiřazení jednotlivých rolí členům. Teorii jsme postupně propojovali s praxí a oba týmy se začaly zabývat konkrétním projektem. Náš tým přišel s návrhem Tržnice světa.

Přečíst celý článek

Jak funguje očkování?

8.3.

Počátkem února měli žáci vyššího gymnázia a kvarty možnost zúčastnit se online přednášky s názvem: Koronavirus – imunita, detekce, očkování, kterou si pro ně připravila naše absolventka PharmDr. Klára Sochorová Ph.D. Přednášky se zúčastnilo téměř 100 žáků a pedagogů gymnázia, které autorka přehledně provedla interakcí viru s lidským tělem, současnými metodami testování a základními principy dostupných vakcín. Těší nás, že přestože se jednalo o nepovinnou přednášku v ranních hodinách, byl zájem o současné dění velký.

Tento týden také zveřejnila VŠCHT Praha přehledné infografiky, které srozumitelným způsobem shrnují nejdůležitější poznatky o vakcínách, které jsou v současné době uvedeny na trh, nebo je jejich uvedení v blízké době předpokládáno: Jak fungují vakcíny.

Závěrem bychom rádi přednášející za školu poděkovali za její čas a ochotu pomoci zorientovat se ve složité problematice.

Videoarchiv

Fotogalerie