Maturitní zkouška 2023/24

TermínAktivita
1. prosince 2023Přihlášky žáků k maturitním předmětům ✔
31. března 2024Odevzdání seznamu literárních děl ✔ Písemná žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka ✔
15. dubna 202413.30 Písemná práce z českého jazyka a literatury ✔
16. dubna 202412.40 Písemná práce z anglického jazyka ✔
17. dubna 202413.30 Písemné práce z cizích jazyků (kromě ANJ) ✔
18. dubna 2024Praktické zkoušky ✔
– 9.00 VYV
– 9.30 INF
– 16.00 HUV
29. dubna 2024Klasifikační pedagogická rada ✔
30. dubna 2024Poslední zvonění, předání závěrečného vysvědčení ✔
Zkoušky společné části – didaktické testy
2. května 2024 8.00 Matematika ✔
13.30 Anglický jazyk ✔
3. května 2024 8.00 Český jazyk a literatura ✔
6. května 2024 8.00 Matematika rozšiřující ✔
13.00 Další cizí jazyk ✔
20. – 23. května 2024Ústní zkoušky profilové části ✔
28. května 2024Předávání maturitních vysvědčení, zámek Dobříš ✔
25. června 2024Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu
10. září 2024Ústní zkoušky profilové části (podzimní termín)

Dokumenty

Absolventi

  • Europass: Dokument doplňující osvědčení o středním vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce) – vyberte dle svého studijního oboru, roku a požadovaného jazyka

Podoba maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

  • Didaktické testy společné části: ČJL, cizí jazyk nebo MAT
  • Praktická zkouška (pokud žák zvolil HUV, VYV nebo IPR)
  • Písemná práce a ústní zkouška z ČJL
  • Písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka
    (daný cizí jazyk žák zvolil ve společné či profilové části)
  • Ústní zkoušky profilové části

Výsledky

Statistiky přihlášených

Často Kladené Dotazy