Zaměstnanci

Vedení školy

# Jméno Funkce E-mail
Ks RNDr. Jiří KASTNER ředitel jiri.kastner
Ing. Jana TOMÁNKOVÁ zástupce ředitele pro ekonomiku a personalistiku
zástupce statutárního orgánu
jana.tomankova
Ho Mgr. Daniel HOŠEK zástupce ředitele pro pedagogiku
ICT kooordinátor
daniel.hosek

Školní poradenství

# Jméno Funkce E-mail
Čp Mgr. Zuzana ČAPKOVÁ výchovný poradce
úřední hodiny: čtvrtek 15.00 - 16.00 (po e-mailovém objednání)
zuzana.capkova
Sp Mgr. Jana SPRENGEROVÁ metodik primární prevence jana.sprengerova

Předmětové komise

# Komise Předseda Předměty
Český jazyk a literatura Mgr. Dana ŘEHOUTOVÁ ČJL LTS nČJL
Anglický jazyk Ing. Dana VALENTOVÁ ANJ KAJ nKAJ
Druhý cizí jazyk Mgr. Jarmila BENDOVÁ NEJ RUJ FRJ KNJ KRJ KFJ nKNJ nKRJ nKFJ
Společenské vědy Mgr. Šárka MUSILOVÁ DEJ OBV ZSV SCD EKO SVS
Matematika a ICT Mgr. Monika ŠRÁMKOVÁ MAT ICT INF SCM ICTv nICT nMAT
Přírodní vědy PhDr. Jan VEVERKA BIO FYZ ZMP CHE SCB SCF SCH SCZ
Kultura ducha a těla Mgr. Martina BRABENCOVÁ HUV TEV VYV EST

Pedagogický sbor |

# Vyučující Předměty
školní rok 22/23
Třídy
školní rok 22/23
E-mail Konzultace
BeMgr. Jarmila BENDOVÁ CJL RUJ SVS ZSV 1 2 3 4 VII jarmila.bendova dle dohody
Mgr. Martina BRABENCOVÁ TEV 1 2 3 4 I II III IV V VII martina.brabencova dle dohody
BuPhDr. Jan BUREŠ Ph.D. SCD 3 VII jan.bures dle dohody
CfIng. Ivona COUFALOVÁ ANJ KAJ III IV V VII VIII ivona.coufalova dle dohody
CyMgr. Marcela CYPRIÁNOVÁ BIO SCB 4 III V VIII marcela.cyprianova dle dohody
ČaMgr. Miloš ČAPEK FYZ SCF 1 2 3 4 IV V VI VII VIII milos.capek dle dohody
Mgr. Erika ČAPKOVÁ CJL LTS 2 3 4 VII VIII erika.capkova dle dohody
ČpMgr. Zuzana ČAPKOVÁ MAT SCM 2 3 I VI VII zuzana.capkova čtvrtek 15.00 - 16.00 (po e-mailovém objednání)
DbMgr. Daniela DOUBKOVÁ EST VYV 1 3 4 VII VIII daniela.doubkova dle dohody
FjBc. Blanka FEJTOVÁ ANJ KAJ NKAJ 1 2 3 4 II VII blanka.fejtova dle dohody
GAMgA. Aleksandra GRIZ ANTKOWIAK VYV 2 I II III IV V VI aleksandra.griz dle dohody
HlRNDr. Danuša HLÁSNÁ BIO CHE SCH 1 2 3 VI VII danuse.hlasna dle dohody
HbMgr. Miroslava HOLUBOVÁ CJL OBV I II III IV miroslava.holubova dle dohody
HoMgr. Daniel HOŠEK ICT ICTv 1 3 V VI VII daniel.hosek úterý 13.30 - 16.00 (po domluvě)
HuMgr. Zuzana HUDEČKOVÁ CHE TEV 2 III IV VI VII VIII zuzana.hudeckova dle dohody
JrMgr. Juraj JARUŠKA MAT 1 4 juraj.jaruska dle dohody
KsRNDr. Jiří KASTNER SCZ 3 4 VII VIII jiri.kastner dle dohody
KrMgr. Hana KRÁLOVÁ ANJ KAJ 2 3 I II IV VI hana.kralova dle dohody
LuMgr. Svetlana LUKJANOVA FRJ KRJ NKFJ NKRJ RUJ 1 4 III IV V VII svetlana.lukjanova dle dohody
RNDr. Štěpánka MÁCHOVÁ BIO SCB ZMP 3 I II III IV V VII stepanka.machova Dle dohody
Mj Jana MALÁ EST HUV 1 2 3 4 I II III IV V VI VII VIII jana.mala dle dohody
MsMgr. Aneta MÄSIAROVÁ NEJ 1 3 4 III IV aneta.masiarova dle dohody
MuMgr. Šárka MUSILOVÁ DEJ SCD SVS ZSV 1 3 4 I II IV VI VII VIII sarka.musilova dle dohody
ObPhDr. Anita OBERMAJEROVÁ ANJ KAJ 1 3 4 anita.obermajerova dle dohody
PgMgr. Drahomíra PERGELTOVÁ CJL FRJ NKFJ 2 4 IV VI VIII drahomira.pergeltova dle dohody
ŘeMgr. Dana ŘEHOUTOVÁ CJL NEJ III V VII VIII dana.rehoutova dle dohody
ŘíMgr. Jana ŘÍHOVÁ KNJ NEJ NKNJ 2 3 4 V VI VII VIII jana.rihova dle dohody
SePhDr. Eva SEMERÁDOVÁ Ph.D. MAT SCM 3 4 II III V VIII eva.semeradova dle dohody
SpMgr. Jana SPRENGEROVÁ DEJ SCD SVS ZSV 1 2 3 4 III V VII VIII jana.sprengerova dle dohody
SuMgr. Radek SURYNEK FYZ ICT INF 2 I II III IV V radek.surynek dle dohody
ŠrMgr. Monika ŠRÁMKOVÁ FYZ ICT INF MAT 1 3 I IV VII VIII monika.sramkova dle dohody
ŠcMgr. Petr ŠVANCAR TEV 1 2 3 4 I II III IV V VI VIII petr.svancar dle dohody
Ing. Jana TOMÁNKOVÁ EKO 4 VIII jana.tomankova dle dohody
VkIng. Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ CHE SCH 3 4 II III V VI VIII zuzana.vaclavikova dle dohody
ValIng. Dana VALENTOVÁ ANJ KAJ I II III V VI VIII dana.valentova dle dohody
VvPhDr. Jan VEVERKA BIO SCZ ZMP 1 2 3 4 IV VI VIII jan.veverka dle dohody

Asistent pedagoga

Ing. Zdeňka CHMELAŘOVÁ, email: zdenka.chmelarova

Ostatní zaměstnanci

Zaměstnance školy netvoří jen členové profesorského sboru, ale i lidé, bez jejichž existence by život ve škole jen těžko fungoval. Ať už co se týká sekretářky, uklízeček a hlavně školníka Jaroslava, který na vše dohlíží ...

Jméno Vykonávaná funkce E-mailová adresa
Jaroslav Máša školník skolnik
Ivana Michalcová sekretářka sekretarka
Ing. Zdeňka Chmelařová knihovnice zdenka.chmelarova
Martina Kodrasová generální úklid

-mee-