Zahraniční výjezdy

Multilaterární výměny – mezinárodní projekty, zahraniční výjezdy

V průběhu posledních let Gymnázium Karla Čapka řešilo s několika zahraničními školami společné mezinárodní projekty zejména v rámci programu ERASMUS. Díky tomu došlo k desítkám výjezdů našich žáků do zahraničí/ návštěvám ze zahraničních škol na Dobříši. Výměny/výjezdy probíhaly nejen jako součást Erasmu, ale také i po vzájemné dohodě škol mimo tento projekt. Zároveň, pro úplnost přehledu, uvádíme i zahraniční exkurze.

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2015/2016

2016/2017

2014/2015

2013/2014

Bilaterární výměny

Gymnázium Karla Čapka ve spolupráci se svými partnerskými školami v Holandsku, Norsku, Německu a Francii realizuje pro své studenty (obvykle studenty jedné třídy) týdenní výměnné pobyty.

Zahraniční výměny

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Berufsbildende Schule J.P.C.Heinrich Mette, Quedlinburg, Německo

Studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Lycée Chevalier d'Eon, Tonerre, Francie

Tonerre

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Lena Videregaaende Skole, Lena, Norsko

Lena

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Strabrech College, Geldrop, Holandsko

Geldrop

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš - Gymnasium Philippinum, Weilburg, Německo

Weilburg

Z výměnných pobytů v předchozích školních letech nemáme k dispozici fotografie v digitální podobě.

Ivona Coufalová, mee